image description

Understanding Data

Welcome

at the base

 

DBHeroes richt zich op verschillende aspecten van het beheer en het optimaliseren van databases.

Voor het beheer van databases wordt gekeken naar de bestaande processen en waar nodig, een vereenvoudiging hiervan. Het voordeel van vereenvoudigen is dat er ruimte vrij komt voor optimalisatie van andere processen waardoor er een vermindering van incidenten optreedt.

Nadat het beheer is vereenvoudigd  wordt er gekeken waar de vrijgekomen tijd het beste aan besteed kan worden. Dit kunnen taken zijn zoals architectuur om richting te bepalen voor de komende jaren of om kosten reducties mogelijk te maken door consolidaties van bestaande systemen. Ook kan er dan met u besproken worden over de behoeften van dat moment en om dit te toetsen aan de huidige structuur.

Interim

icon

DBHeroes heeft professionals beschikbaar die op interim basis invulling kunnen geven aan uw behoefte voor bijvoorbeeld extra ondersteuning bij…

More

DataBase Migraties

Migraties kunnen op database of (primairy) instance niveau plaats vinden. Wanneer we enkel database migraties uitvoeren zijn er een aantal zaken die overdacht moeten worden.

More

4 Tips

sqlserver2

Met database systemen is waarschijnlijk het grootste probleem dat bepaalde fouten of structuren in de database pas naar voren komen zodra er een bepaalde threshold behaald wordt op data volume of het aantal transacties. Dit soort problemen doen zich altijd op het meest lastige moment voor.

More